ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες υπηρεσίες καθαρισμού
Καθαρισμός γραφείου
Καθαρισμός και απολύμανση κουζίνας
Καθαρισμός, απολύμανση & τοποθέτηση αναλωσίμων τουαλέτας
Ξεσκόνισμα
Καθαρισμός υαλοπινάκων – παραθύρων
Απομάκρυνση απορριμμάτων
Καθημερινή περιποίηση χαλιών – σκούπισμα, καθαρισμός και απομάκρυνση λεκέδων
Συντήρηση και καθαρισμός δαπέδων σκληρών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των μαρμάρινων δαπέδων
Είσοδοι και λόμπι – λεπτομερής καθαρισμός χώρων υψηλής χρήσης
Απολύμανση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ

Καθαρισμός – Απομάκρυνση βαφών
Καθαρισμός – Απομάκρυνση κόλλας αρμών
Καθαρισμός – Απομάκρυνση οικοδομικής σκόνης δαπέδων με περιστροφική μηχανή
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μεμβρανών από κουφώματα
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μεμβρανών από έπιπλα κουζίνας
Καθαρισμός – Απολύμανση Μπάνιου
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μπαζών
Καθαρισμός – Αρμών με περιστροφική μηχανή
Καθαρισμός – Κάθετων πλακιδίων & Μπαλκονιών
Καθαρισμός – Κουφωμάτων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ


ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Καθαρισμός Απολύμανση Τοίχων – Ταβανιών
Καθαρισμός Απολύμανση Κουζίνας
Καθαρισμός  Απολύμανση Μπάνιου
Αφαίρεση Αλάτων από Κουζίνα – Μπάνιο
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα & Απολύμανση
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα & Απολύμανση
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό
Καθαρισμός Επίπλων εξωτερικά & Απολύμανση
Καθαρισμός & Απολύμανση Κουφωμάτων
Καθαρισμός & Απολύμανση Συσκευών εξωτερικά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαρισμός – Πλύσιμο Κάγκελων
Καθαρισμός τοιχείων περίφραξης με πλυστικό
Αφαίρεση Αλάτων
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα
Καθαρισμός περιτωμάτων πουλιών & απολύμανση
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

 

ΜΟΥΧΛΑΣ

Μουχλα mold Μούχλα

Καθαρισμός  με ψεκασμό με Μυκητοκτόνο
Απομάκρυνση μούχλας με ξύσιμο ακόμη και από τον σοβά
Στοκάρισμα με ειδικό μονωτικό στόκο
Επάλειψη με αντιμουχλικό αστάρι
Βαφή με υδατο-απωθητικό χρώμα Kitchen & Bath

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΤΖΑΚΙΟΥ – ΦΟΥΓΑΡΟΥ

Καθαρισμός – Απομάκρυνση κάπνας
Καθαρισμός – Απομάκρυνση ξένων υλικών
Καθαρισμός – Απομάκρυνση πουλιών – ζώων
Καθαρισμός – Περιστροφικού καπέλου καμινάδας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αιθουσών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αποδυτηρίων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Πατωμάτων – Τοίχων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Επίπλων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Οργάνων Γυμναστικής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Εξοπλισμού
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Συσκευών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Αναμονής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Υγιεινής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Κουζίνας
Τοποθέτηση – Αντικατάσταση Αναλωσίμων WC

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση με απιονισμένο νερό
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αφαίρεση αλάτων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Απομάκρυσνη Λεκέδων
Καθαρισμός – Ψεκασμός με λαμπριντικό υγρό