Οι ειδικοί σε θέματα καθαρισμού Αναλαμβάνουμε
επαγγελματικούς χώρους και οικίες,
με απόλυτη συνέπεια
στον οικονομικό σας προϋπολογισμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες υπηρεσίες καθαρισμού
Καθαρισμός γραφείου
Καθαρισμός και απολύμανση κουζίνας
Καθαρισμός, απολύμανση & τοποθέτηση αναλωσίμων τουαλέτας
Ξεσκόνισμα
Καθαρισμός υαλοπινάκων – παραθύρων
Απομάκρυνση απορριμάτων
Καθημερινή περιποίηση χαλιών – σκούπισμα, καθαρισμός και απομάκρυνση λεκέδων
Συντήρηση και καθαρισμός δαπέδων σκληρών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των μαρμάρινων δαπέδων
Είσοδοι και λόμπι – λεπτομερής καθαρισμός χώρων υψηλής χρήσης
Απολύμανση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αιθουσών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Επίπλων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αντικειμένων διδασκαλίας
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Συσκευών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Βιβλίων – Πληκτρολογίων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων συνάντησης
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων αναμονής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Υγιεινής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Κουζίνας
Τοποθέτηση – Αντικατάσταση Αναλωσίμων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 


ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Καθαρισμός Απολύμανση Τοίχων – Ταβανιών
Καθαρισμός Απολύμανση Κουζίνας
Καθαρισμός  Απολύμανση Μπάνιου
Αφαίρεση Αλάτων από Κουζίνα – Μπάνιο
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα & Απολύμανση
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα & Απολύμανση
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό
Καθαρισμός Επίπλων εξωτερικά & Απολύμανση
Καθαρισμός & Απολύμανση Κουφωμάτων
Καθαρισμός & Απολύμανση Συσκευών εξωτερικά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαρισμός – Πλύσιμο Κάγκελων
Αφαίρεση Αλάτων
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα
Αφαίρεση περιτωμάτων πουλιών
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αιθουσών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αποδυτηρίων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Πατωμάτων – Τοίχων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Επίπλων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Οργάνων Γυμναστικής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Εξοπλισμού
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Συσκευών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Αναμονής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Υγιεινής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Κουζίνας
Τοποθέτηση – Αντικατάσταση Αναλωσίμων WC

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση με απιονισμένο νερό
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αφαίρεση αλάτων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Απομάκρυσνη Λεκέδων
Καθαρισμός – Ψεκασμός με λαμπριντικό υγρό