ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες υπηρεσίες καθαρισμού
Καθαρισμός γραφείου
Καθαρισμός και απολύμανση κουζίνας
Καθαρισμός, απολύμανση & τοποθέτηση αναλωσίμων τουαλέτας
Ξεσκόνισμα
Καθαρισμός υαλοπινάκων – παραθύρων
Απομάκρυνση απορριμμάτων
Καθημερινή περιποίηση χαλιών – σκούπισμα, καθαρισμός και απομάκρυνση λεκέδων
Συντήρηση και καθαρισμός δαπέδων σκληρών επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων των μαρμάρινων δαπέδων
Είσοδοι και λόμπι – λεπτομερής καθαρισμός χώρων υψηλής χρήσης
Απολύμανση

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ

Καθαρισμός – Απομάκρυνση βαφών
Καθαρισμός – Απομάκρυνση κόλλας αρμών
Καθαρισμός – Απομάκρυνση οικοδομικής σκόνης δαπέδων με περιστροφική μηχανή
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μεμβρανών από κουφώματα
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μεμβρανών από έπιπλα κουζίνας
Καθαρισμός – Απολύμανση Μπάνιου
Καθαρισμός – Απομάκρυνση μπαζών
Καθαρισμός – Αρμών με περιστροφική μηχανή
Καθαρισμός – Κάθετων πλακιδίων & Μπαλκονιών
Καθαρισμός – Κουφωμάτων

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ


ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Καθαρισμός Απολύμανση Τοίχων – Ταβανιών
Καθαρισμός Απολύμανση Κουζίνας
Καθαρισμός  Απολύμανση Μπάνιου
Αφαίρεση Αλάτων από Κουζίνα – Μπάνιο
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα & Απολύμανση
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα & Απολύμανση
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό
Καθαρισμός Επίπλων εξωτερικά & Απολύμανση
Καθαρισμός & Απολύμανση Κουφωμάτων
Καθαρισμός & Απολύμανση Συσκευών εξωτερικά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Καθαρισμός – Πλύσιμο Κάγκελων
Αφαίρεση Αλάτων
Αφαίρεση Σκουριάς από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από πατώματα
Αφαίρεση Μούχλας από κουφώματα
Αφαίρεση περιτωμάτων πουλιών
Καθαρισμός Αρμών
Καθαρισμός Τοίχων με ατμό

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αιθουσών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Αποδυτηρίων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Πατωμάτων – Τοίχων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Επίπλων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Οργάνων Γυμναστικής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Εξοπλισμού
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Συσκευών
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Αναμονής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Χώρων Υγιεινής
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αποστείρωση Κουζίνας
Τοποθέτηση – Αντικατάσταση Αναλωσίμων WC

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Καθαρισμός – Απολύμανση με απιονισμένο νερό
Καθαρισμός – Απολύμανση – Αφαίρεση αλάτων
Καθαρισμός – Απολύμανση – Απομάκρυσνη Λεκέδων
Καθαρισμός – Ψεκασμός με λαμπριντικό υγρό